Home » , » Lalan Fakirer Gaan Sahaj Manush By Various Artist Free Download

Lalan Fakirer Gaan Sahaj Manush By Various Artist Free Download

Lalon Fakirer Gaan Sahaj Manush By Various Artist Free Download.
Songs Of Lalan Fakir By Various Artist.
Lalon geeti By Arjun Khyapa, Subhadra Sharma, Golam Fakir, Shoshthidas Baul,
Paresh Sarkar, Khaibar Fakir, Nur Alam, Akkas Fakir, Shoshthidas Baul, Babu Fakir,
Golam Fakir, Ranjit Gosai, Bharati Sarkar, Prafullo Biswas, Arjun Khyapa, babar Ali,
Nur Alam, Kenaram Dhara, Subhadra Sharma, Nikhil Biswas.

Songs List And Download Link
01.Aami Kare Kiba Boli - Arjun Khyapa.mp3
02.Ache Jar Moner Manush - Subhadra Sharma.mp3
03.Hoyna Keno Doyal Amar - Golam Fakir.mp3
04.Moner Manush Ataler Ghore - Shoshthidas Baul.mp3
05.Narir Eto Mon Bhalona - Paresh Sarkar.mp3
06.Moner Mone Holona - Khaibar Fakir.mp3
07.Apon Ghorer Khobor Ne Na - Nur Alam.mp3
08.Miche Mayay Mojiye Mon - Akkas Fakir.mp3
09.Amar ghorer Chabi - Shoshthidas Baul.mp3
10.Manush Bhajle Sonar Manush Hobi - Babu Fakir.mp3
11.Achin Manush Fireche Deshe - Golam Fakir.mp3
12.Kheyechi Bejater Kachu - Shoshthidas Baul.mp3
13.Sonar Manush Vese Jay Rose - Ranjit Gosai.mp3
14.Tin Pagoler Holo Mela Node Ese - Shoshthidas Baul.mp3
15.Gere Gangere Kheyapa - Bharati Sarkar.mp3
16.Seki Amar Kobar Kotha - Prafullo Biswas.mp3
17.Oi Charane Dasir Jogya Noi - Akkas Fakir.mp3
18.Amar Ar Ki Hobe - Arjun Khyapa.mp3
19.Monre Ar Bojhai Kise - babar Ali.mp3
20.Emon Manob Jonom - Khaibar Fakir.mp3
21.Mon Chorare Ar Kotha Pai - Arjun Khyapa.mp3
22.Ki Hobe Amar Goti - Nur Alam.mp3
23.Tore raang Dilo Ki Sona Dilore - Arjun Khyapa.mp3
24.Bina Pagale Gariye Kachi - Khaibar Fakir.mp3
25.Pare Ke Jabi - Shoshthidas Baul.mp3
26.Hau Mau Kore Kandle Pore - Golam Fakir.mp3
27.Thaor Naigo Mon Bepari - Kenaram Dhara.mp3
28.Aay Dekhe Ja Tora - Nikhil Biswas.mp3
29.Nigur Prem Kothati - Prafullo Biswas.mp3
30.Ki Kori Bhebe Mori - Nikhil Biswas.mp3
31.Sohoje Ki Soi Hoba - Subhadra Sharma.mp3
32.Koi Holo Mor Mach Dhora - nikhil biswas.mp3
33.Holam Nare Rasik Bheye - Subhadra Sharma.mp3
34.Jar Apon Khobor Aponar Hoyna - Bharati Sarkar.mp3
35.Moner Manush Jekhane - Arjun Khyapa.mp3

All In One Download Link Zip

0 comments: